JASPIO AUSKARAI

 • JASPIO AUSKARAI

  Tik natūralūs akmenys

  8 mm rutuliukai 

  JASPIO AUSKARAI

  Tik natūralūs akmenys

  12 mm kabašonai