Prekių katalogas

ČAKROS

 •  "Čakra", išvertus iš sanskrito kalbos, reikštų "ratą". Dar jos vadinamos jėgos arba energijos centrais. Rytų filosofijoje čakros prilyginamos lotoso žiedui. Visos esminės ir pretenduojančios į jas pasaulio dvasinės mokyklos išskiria 7 pagrindines čakras ir pateikia skirtingą skaičių pagalbinių čakrų. 

  Per čakras į mus patenka aukštosios energijos, be kurių fizinis kūnas egzistuoti negalėtų. Kuo žmogus labiau vysto savo sąmonę, tuo čakros greičiau bunda. Busdamos jos didėja, tampa ryškesnės, išspinduliuoja daugiau energijos. Gurudaso teigimu, čakros - tai energijos ratai, arba sąmonės laukai. Tai žinia nuo mūsų sielos. Jos yra dialogas, per kurį siela atsiskleidžia. Čakros yra biblioteka, kurioje kiekvienas pagal esamą išsivystymo lygį randa savo atsivėrimą. Kad sąmonė vystytųsi, ją reikia apvalyti. Kiekviena čakra turi savo funkciją, todėl, sąmoningai atsižvelgiant į jas, dirbant su tuo, mes ir plečiame savo sąmonę.

  Čakros vystomos kiekviena kas septyneri metai, o šie dar gali būti padalinti po septynerius. Mes ateiname su duomenimis, įrašytais čakrose, kuriuos minėtais metais galime vystyti arba taisyti.

  Švari sąmonė nėra tuščias popieriaus lapas, kuriame bet kas gali rašyti bet ką. Ji atsiranda tada, kai visos žmogaus čakros funkcionuoja tolygiai, kai jos sinchroniškai atsišaukia į Visatos vibraciją arba, jei norite, Dievo valią. Tokio žmogaus subtilieji kūnai taip pat funkcionuoja harmoningai. Tada jis gali gyventi tokį gyvenimą, kokį gyvena kiti, bet nuolat turėdamas širdyje Dievą ir girdėdamas jo nebylius žodžius, suprasdamas, kad yra tik dalelė visumos, gyvenanti pagal bendrus dėsningumus. Jis puikiai žino savo pašaukimą ir vykdo jį.

   

  I. MULADHARA, ARBA BAZINĖ ČAKRA

  Raminantys akmenys: lazuritas arba sodalitas, kurie gali būti nešiojami kelnių kišenėje arba ant bevardžio piršto sidabre arba varyje nelaimingoje pusėje.

  Puikiai subalansuoja šią čakrą su kitomis, o kartu ir įžemina chrizokola (galima nešioti ir kelnių kišenėje).

  Įžeminantys akmenys (juodi): juodas turmalinas (šerlas), juodas titnagas, juodas agatas, labradoritas, obsidianas, morionas, boji, sakalo akis.

  Aktyvinantys akmenys: raudonas arba raudonai juodas jaspis, raudonas turmalinas (rubelitas), neperšviečiamas rubinas, granatai (piropas arba almandinas), raudonas koralas.

  Ši čakra priima energiją, gaunamą iš Žemės, suaktyvina kojų čakras. Per ją mes pažįstame Motinos Žemės Dvasią, galime dirbti su stichijų energijomis ir elementariosiomis dvasiomis, bendrauti su mineralų ir augmenijos pasauliais bei jų dvasiomis. Per ją sąmoningai priimame gyvenimą žemėje, jos jėgą, kontroliuojame skausmą. Ji gyvybiškai svarbi aukštesniosioms čakroms vystyti. Tai sėkmės materialiame gyvenime čakra. Čia miega Kundalini. Čia prasideda trys pagrindiniai kanalai: Sušumna, Ida ir Pingala. Ji ima vystytis 1 - 7 gyvenimo metais. 

  Šansas vystyti I čakrą suteikiams šiais gyvenimo metais:

  1-7; 50-56;

  1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85 ir t.t.

   

  II. SVADHISTANA, ARBA SAKRALINĖ ČAKRA

  Raminantys akmenys: blyškus balkšvas mėnulio akmuo, balkšvas kvarcas, šviesiai rusvas agatas, ametistinis kvarcas, amazonitas.

  Ekstremalias būsenas ramina dūminis kvarcas, rožinis kvarcas.

  Suaktyvina šią čakrą ir karmos valymą su priešinga lytimi karneolis.

  Giminės karmą lengviau valyti ir galiausiai atsiriboti padės prazemas arba geležinis meteoritas.

  Pasąmonėje glūdinčias problemas padės ištraukti sidabrinis žiedas su Meksikos obsidianu ant nelaimingos rankos didžiojo piršto.

  Šioje čakroje slypi emocijos, prisirišimai, seksualinė energija ir kūrybinės galios. Jos esminė pamoka - sugebėjimas paversti neigiamas emocijas teigiamomis, o nevaldomą seksualinę energiją transformuoti į kūrybinę arba dvasinę.

  II čakrą galima tobulinti šiais gyvenimo metais:

  7-14; 57-63;

  2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86 ir t.t.

   

  III. MANIPURA, ARBA SAULĖS REZGINYS

  Akmenys suaktyvinti: citrinas, geltonas kalcitas, geltonas topazas, gintaras.

  Raminti: rožinis kvarcas, malachitas, chrizoprazas.

  Ši čakra priklauso ugnies elementui. Per ją priimama Saulės energija, kuri maitina eterinį kūną, o fiziniam suteikia gyvybę ir jėgą. Čia slypi aktyvumas bendraujant, simpatijos ir antipatijos. Tai asmenybės savirealizacijos centras. Jame - asmenybės jėga, valdžios troškimas, sugebėjimas vadovauti, kaip, beje, ir sugebėjimas prisitaikyti prie visuomenės normų. Tai ir žemojo proto, intelekto čakra. Per šią čakrą galima kontroliuoti apatinių čakrų norus, sąmoningai juos nukreipiant. Per ją aukštesniųjų čakrų dvasinė jėga inetgruojama į materialųjį pasaulį. 

  Ši čakra geriausiai ugdoma šiais gyvenimo metais:

  15-21; 64-70;

  3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80 ir t.t.

   

  IV. ANACHATA, ARBA ŠIRDIES CENTRAS

  Mineralai: arbūzinis turmalinas, avantiurinas, chrizoprazas, kuncitas, morganitas, smaragdas, rožinis kvarcas, rodochrozitas, polichrominis turmalinas, žalias turmalinas.

  Šis centras jungia tris apatinius - materialiuosius - centrus su trimis aukštesniaisiais - dvasiniais. Jo simbolis - šešiakampė žvaigždė, aiškiai nurodanti jo funkciją. Čia slypi vidinė harmonija, širdies šiluma, sugebėjimas pajausti gamtos, muzikos, menų grožį. Jame ir besąlygiška dieviškoji meilė, atverianti bet kurio daikto arba reiškinio dieviškąją pusę. Kelias į savo širdį veda per savęs priėmimą tokiu, kokiu esu, o po to ir sugebėjimą priimti kitą. Nesugebėdami priimti ir mylėti savęs, negalėsite to daryti su kitais. Atvira širdis veikia gydančiai ir kitus. Žalia šiuo atveju - gydanti spalva, o rausva - dieviškosios meilės mumyse išraiška.

  Šiam centrui veikiant harmoningai su šeštuoju centru, atsiveria kontaktas su Aukštesniuoju Aš - savo Mokytoju. Todėl visos tikrosios mokyklos, tiek Rytuose, tiek Vakaruose, didžiausią dėmesį skiria šiam centrui. Hinduistams tai yra Kalpos medis, padedantis įgyvendinti visus norus.

  Metai, palankūs širdies čakrai vystyti:

  22-28; 71-77;

  4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81 ir t.t.

   

  V. VISHUDDHA, ARBA KAKLO ČAKRA, ARBA KOMUNIKACIJOS CENTRAS

  Mineralai: akvamarinas, amazonitas, melsvas chalcedonas/agatas, chrizokola, fluoritas, bespalvis ir melsvas kalcitai, larimar (pektolitas), turkis, samaninis agatas, rutilo kvarcas, sugilitas.

  Šioje čakroje slypi saviraiška mintimi, žodžiu ir veiksmu. Per ją apatinės čakros sujungiamos su galvos čakromis. Tai tiltas tarp minčių ir jausmų, impulsų ir reakcijų. Per ją išreiškiame visą savo vidinį turinį meile arba pykčiu, juoku arba ašaromis, baime arba džiaugsmu... Per ją realizuojame norus ir idėjas. Kūrybingumas, esantis antrojoje čakroje, pakyla į penktąją čakrą, sujungdamas su kitų čakrų energijomis, ir įgyją savo išraišką formoje.

  Per šią čakrą įgyjame objektyvumą, mokame atskirti mentalinio ir emocinio kūnų funkcijas. Per ją priimame savo vidinį balsą, pažįstame savo Dvasią, įgyjame pasitikėjimą savo Dvasiniu Vedliu, suvokiame savo užduotį (Dharmą). per ją priimame kitus žmones, situacijas, subtilesnius pasaulius ir informaciją iš jų. Hinduistai vadina ją žinojimo, bet kartu ir iliuzijų čakra.

  Vystyti ją geriausiai galima šiais gyvenimo metais:

  29-35; 78-84;

  5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82 ir t.t.

   

  VI. ADŽNA (AJNA), ARBA TREČIOJI AKIS

  Mineralai: azuritas, akvamarinas, deimantas, lazuritas, tamsiai mėlynas safyras, sodalitas, dvigalis kalnų krištolo kristalas (Herkimer), kianitas/distenas.

  Čia slypi sąmoningas būties priėmimas, dvasios jėgos pažinimas ir su tuo susijusi minties galia, giluminis savo ir pasaulio egzistencijos prasmės suvokimas. Čia vyskta visi sąmonėjimo, materializacijos ir dematerializacijos procesai (kai ji veikia kartu su IV čakra). Vystosi tikra aiškiaregystė, aiškiagirdystė. Tikras trečiosios akies atsivėrimas neįmanomas be plačios sąmonės išsivystymo. Tokio žmogaus (Pašvęstojo) žvilgsnis, A. Beily teigimu nukreiptas dviem kryptimis: į išorę - žmonių pasaulį ir į viršų - dieviškąjį gyvenimą, visos Būties šaltinį. Jei energija kontroliuojama sąmoningai, tai adžna pavaldi žmogaus dvasiai... Toks žmogus sugeba koncentruotis savyje, todėl gali sąmoningai nukreipti visą ateinančią dieviškąją energiją.

  Kai kam ji gali būti iš dalies atverta ir veikti su kitomis čakromis harmoningai. Taip gimsta gilios filosofinės tiesos. Nemažai žmonių turi vizualizacijos dovaną, nes jie atsivėrę Tiesai ir Dvasiniams principams, kitoms dimensijoms, turi aiškiaregystę arba aiškiagirdystę atitinkamose iš tų dimensijų, regi pranašiškus sapnus ir t.t. 

  Metai, kuriais ši čakra vystoma sėkmingiausiai:

  36-42; 85-91;

  6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83 ir t.t. 

   

  VII. SAHASRARA, ARBA KARŪNOS ČAKRA

  Mineralai: švarus ametistas, kalnų krištolas, deimantas, švaraus citrino kristalas.

  Per ją į žmogaus subtiliąsias sistemas įteka Dieviškoji energija, kuri yra visų čakrų funkcionavimo šaltinis. Pažinimas, suvokiamas per šią čakrą, išeina už įprasto žinojimo ribų arba to, kas buvo gauta per VI čakrą. Ši čakra susijusi su pilnatve visose būties formose. Per ją inetelektas įgyja Dvasią, pasiekiamas tiesioginis ryšys su Kūrėju, pažįstama Kūrinijos esmė ir neaprėpiamumas. Dvasios sąvoka čia įgyja daugybę spalvų ir prasmių bei išsiskleidžia kaip šios čakros simbolis - tūkstantlapis lotosas. Aiškiai suvokiama, jog Dvasia gali įsikūnyti bet kurioje Kūrinijos formoje, jog mes patys esame tik dalelytė tos didžiosios Dvasios ir žaidžiame jos pradėtą Dieviškosios Sąmonės Žaidimą.

  Kuo ši čakra labiau bunda, tuo ji labiau auga, t.y. skleidžiasi virš galvos lotoso žiedas, ne veltui jos simbolis - karūna.

  Šioje čakroje blokadų nėra. Ji gali būti tik daugiau arba mažiau išvystyta.

  Šią čakrą ypač galima vystyti šiais metais:

  43-49; 92-98;

  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 ir t.t.