APIE AKMENIS

 • Akmuo - tai Dievo dovana tiems, kurie moka ja tinkamai pasinaudoti. Tai nuostabių savybių kompleksas, galįs atnešti naudos ir aplinkai, ir konkrečiam žmogui. Akmenų savybes, jų poveikį kūnui, sielai ir dvasiai žinojo visų civilizacijų žmonės, kurių sąmonė buvo pralaidi kosmoso vibracijoms. Juos dabar vadina pranašais, žyniais, gyduoliais, aikšiaregiais ir pan. Jie žinojo akmenų savybes ir taikė jas praktikoje.
 Norintiems plačiau ir giliau pažinti mineralų pasaulį, bei surasti tinkamos detalesnės informacijos apie juos, pravartu būtų paskaityti M. Giengerio, S. Sienko, K. Raphaell, A.Korse knygas. 


  Lietuvoje, jau daugiau kaip 20 metų, tyrinėja ir su akmenimis draugauja astromineralogė Audronė Ilgevičienė. Visas jos parašytas knygas, tame tarpe ir apie akmenis, galite rasti mūsų svetainės skyrelyje KNYGOS. Glaudų ryšį ir santykį su akmenimis turi, bei nuostabius statinių kompleksus iš lauko akmenų yra sukūręs ir nuolatos kuria ilgametis Audronės partneris ir bendramintis Petras Ilgevičius.


  Džiaugiamės, turėdami galimybę bendradarbiauti su Astromineralogijos centru PARS FORTUNAE, kuris rūpinasi mineralų kokybe. Tik natūralūs ir niekaip nepaveikti akmenys gali tinkamai ir harmoningai veikti aplinką ir padėti žmogui. Plačiau apie tikrus ir netikrus akmenis galite skaityti ČIA, o taip pat apie konkrečių mineralų radimvietes, sintetinimą ir padirbinėjimus galite rasti knygoje RAKTAS Į AKMENŲ KARALYSTĘ II: POPULIARIAUSI MINERALAI.

  Vienus akmenys pakeri savo grožiu ir didybe, kitus - savo ramybe ir tyla. Jie, kaip gyvosios gamtos dalis įkvepia menininkus, žadina tuos, kurių širdys nori vertis. Širdimi prie jų prisilietęs žmogus užsikrečia jais. Taip jie tampa jo gyvenimo dalimi. Tokiu būdu kiekvienam vis giliau ima atsiverti tai, kas gali atsiverti...

  Kiekvienas, ateidamas į Žemę, atsineša savo potencialą ir supratimo galimybes, kurios priklauso nuo sielos Gėrio ir Blogio įdirbio, todėl ir supranta tuos pačius dalykus kiekvienas skirtingai: vienas į tokią pat situaciją žiūri ramiai, kitas - plaukus nuo galvos raunasi, o gal net kitus dėl savo sugriauto gyvenimo kaltina...Nesistebėkite. Fizinis kūnas sensta greitai, tačiau siela bręsta tūkstančių tūkstančius žemiškųjų metų. Todėl siela gali būti dar, sakykim vaikų darželyje, o kūnas - jau anūkus paauginęs. Kito kūnas jaunas, o siela - profesoriaus...

  O įsivaizduokit, kai pagal sielą darželinukui ir pirmokei gimsta vienuoliktokas... Tėvai moko jį to, kas tam jau senai neįdomu... iš čia konfliktai... Arba gimsta aštuntokei ir vienuoliktokui pagal sielą darželinukas... daug temtis jis turės, pyks, kad nesupranta tėvai jo žaidimų.

  Išminties Mokytojai pabrėžia, kad daugiau nei 90 procentų Žemėje gyvenančių žmonių misija arba, tiksliau, darbas yra susitvarkyti santykius, vadinasi, išmokti bendrauti, priimant kitus tokius, kokie jie yra, ir nereikalaujant iš jų to, ko tie duoti negali... tai supratus - konfliktai ir nesutarimai tiek šeimose, tiek visur kitur savaime mažėtų... Argi to maža?

  Akmenys, tinkamai juos naudojant, gali čia puikiai pagelbėti. Jie padės ramiau keisti savo požiūrį, nuo kurio iš esmės ir priklauso mūsų visų gyvenimo sėkmė ir visokeriopa sveikata. Vienas bus reikalingas vienu gyvenimo tarpsniu, kitas - kitu. Neprisiriškite. Keičiatės jūs, gali keistis ir akmuo. Patys pajauskite, ko jums reikia, kas jus traukia. Pasitikėkite ta trauka. Ji retai apgauna... Greičiau supainioti Jus gali kiti. Jūsų širdis visados sako tiesą. Belieka išmokti jos klausytis. Akmuo tai padeda padaryti. Jo siūlomas kelias - ramus ir paprastas. Stebėkite ir eikite. Moko darymas.