Astrėja
ANTROPOTEOSOFIJA II Tomas

 • Kraunamos nuotraukos
 • Šis tomas, kaip ir trečiasis (medžiagą teko perskirti dėl jos apimties), skirtas savarankiškiems dvasios ieškotojams. Jame rašoma apie pasiruošimą dvasiniam vedimui, patiriamam per savo širdį. Tai nėra vienos dvasinės krypties kelias. Antropoteosofija nėra religija. Ji – bendrinė pasaulėžiūra. Nėra ir negali būti vienodų kelių, tačiau yra bendri visoms religijoms ir dvasinėms kryptims dalykai, be kurių tikrasis Kelias neįmanomas. Imitacijų daug, bet tikrojo Kelio reikalavimai ir jo požymiai tie patys, tik skirtingai jie gali būti įvardijami ir aiškinami.

  Ši knyga tiems, kurie sielos išminties siekia, racionalaus proto užbrėžtą ribą peržengti išdrįsdami.

  Ji tiems, kurie savo gyvenimo prasmės ir tikrumo ieško.

  Ji tiems, kurie išdrįso leistis į nepaprastai įdomią, turiningą, prasmingą, nors ir kupiną netikėtumų, rizikos, išbandymų, taip pat besikeičiančių atradimų ir praradimų, skatinančių vidinį kitimą, kelionę į savo vidų.

  Tai Knyga Mokinystės siekiančiajam ir Mokiniui.

  Ji naudinga visiems, kurie dirba su savo ar kitų žmonių vidaus pasauliu arba savaip ieško Dievo. Ji atvers daug žmogaus psichikos fenomenų slėpinių, aiškindama jų prigimtį ir mechanizmus. Ji aiškins žmogaus vidinės transformacijos procesus, grėsmes ir manipuliacijas.

  Todėl ji naudinga psichologams, psichiatrams, visų krypčių dvasininkams, religijotyrininkams, filosofams ir, žinoma, ezoterikams.

  Ji skirta visiems, kurie, patyrę racionalaus proto pažinimo ribas, ieško būdų, padedančių tas ribas peržengti, arba jas jau seniai yra peržengę.

   

  TURINYS

  Įvadinis žodis
  Įvadas, arba Istorija apie gyvąjį Kristalą

  KELIAS

  Apie Kelią
  Apie sielos budinimo Procesą
  Kelias – ne rungtynės
  Apie kalbėjimo ir supratimo santykį
  Apie Pažadėtąją Žemę
  Apie Tėkmę
  Apie kilimus ir kritimus

  APIE TAPIMĄ TIKRUOJU IEŠKOTOJU IR MOKINYSTĘ

  Vertybių pasirinkimo svarba Keliui
  Apie fanatizmą ir tikslus
          Emocinis fanatizmas
          Mentalinis fanatizmas
  Apie tapimą tikruoju ieškotoju ir Mokinystę
  Trys taisyklės pradedančiajam ieškotojui ir ieškotojui
          Pirmoji taisyklė
          Antroji taisyklė
          Trečioji taisyklė
  Trys svarbiausios ieškotojo savybės
          Pirmoji savybė
          Antroji savybė
          Trečioji savybė
  Trys didžiausios kliūtys ieškotojui
          Pirmoji kliūtis – neryžtingumas
          Antroji kliūtis – abejonės
          Trečioji – prisirišimai
                  Fiziniai (arba materialūs) prisirišimai
                  Emociniai ir psichiniai prisirišimai
                  Mentaliniai ir struktūriniai prisirišimai
                  Dvasiniai ir idėjiniai prisirišimai
  Didžiausia ieškotojo pergalė, arba Meilės pergalė prieš Puikybę
  Apie motyvus
  Misija
  Apie dvasios karius

  KELIO Į DAVSIĄ ETAPAI

  Kelias į Dvasią ir pagrindiniai kosminiai principai
  Kelias į Dvasią ir septyni spinduliai
  Sąmonės Evoliucijos Kelio etapai
          Nulinis etapas
          I etapas
          II etapas
          III etapas
          IV etapas
          V etapas
          VI etapas
          VII etapas
  Šviesos eterio Evoliucijos Kelias
  Involiucijos Kelias
  Svarbiausi išbandymai sąmonės Evoliucijos Kelyje
  Išsigryninimo proceso eiga

  ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

  Apie Ugnies ir Vandens kelių tradiciją
  Apie atskyrimą ir kritusius bei kylančius pašvęstuosius
  Apie okultines ložes ir Tamsos riterius

  APIE DABARTĮ

  Apie naująjį Kristaus atėjimą
  Apie kančią
  Apie Tikėjimą
  Apie prasmę

  Naudotos literatūros sąrašas